Кәріпов Ө. Ескі тоған Повестер мен әңгімелер. – Алматы: Жалын, 1985. – 160 б.

Жазушы Өмір Кәріповтың бұл кітабына екі повесть пен бірнеше әңгімелері еніп отыр. "Ескі тоған" повесі ұрпақтар сабақтастығы және адамгершілік парызды дәріптесе, "Аңызақ" повесінде кейбір дүниеқоңыз жастардың жайы ашына баяндалады. Әңгімелерінде қазіргі ауыл өмірі шынайы суреттеледі.