Кәріпұлы Ө. Серілер мен перілер: Повестер мен әңгімелер.- Астана: Фолиант, 2004.-384 б.

Өмір Кәріпұлының бұл жинағына соңғы кездері жазылған повестері мен әңгімелері еніп отыр. Әр дәуірде өмір сүрген түрлі адамдардың тағдыры арқау болатын бұл шығармалардың сюжеттері қызықты, баяндалуы ерекше.
Жалпы оқырман қауымға арналады.