Кәріпұлы Ө. Тайталас. Роман. Астана: Елорда, 2001. 312 б.

"Тайталас" атты жаңа романы азаттық алған қазақ қоғамындағы тарихи-әлеуметтік ахуалға арналған. Романда халқымыздың биік парасаты, адам өмірінің мәні мен сәні шиеленіскен оқиға шыншылдықпен суреттеледі. Халықтың өмір салты мен төлтума қасиеттерін терең меңгерген автордың тілі шұрайлы.