Эссе
Песни Касыма
   
 

"Өлеңдер мен поэмалар" бөлімінде Қ. Аманжоловтың көзі тірісінде баспа беттерінде жарық көрген шығармалары яғни, кітапхананың қорында сақталған 1945-1955 жылдардағы "Социалистік Қазақстан", "Лениншіл жас", "Әдебиет және искусство" газет – журналдарынан алынған материалдар қойылды.

Қ. Аманжоловтың 1945-55 жж. "Социалистік Қазақстан" газетінде басылған шығармалары:

Аманжолов, Қ.
       Абай шығармаларының аудармасы [Мәтін] : библиография / Қ. Аманжолов // Социалистік Қазақстан. - 1945. - 22 дек. (№ 258). - 4 б.

Аманжолов, Қ.
       Ақын Иса [Мәтін] : туғанына 50 жыл толуына / Қ. Аманжолов // Социалистік Қазақстан. - 1950. - 25 окт. (№ 240). - 3 б.

Аманжолов, Қ.
       Ақын өлімі туралы аңыз [Мәтін] : майданда ерлікпен қаза тапқан ақын досым Абдолла Жұмағалиев туралы бір жыр / Қ. Аманжолов // Социалистік Қазақстан. - 1945. - 18 сент. (№ 191). - 4 б.

Аманжолов, Қ.
       Алматым, менің [Мәтін] / Қ. Аманжолов // Социалистік Қазақстан. - 1945. - 29 июль (№ 156). - 2 б.

Аманжолов, Қ.
        Әділет айнасы [Мәтін] / Қ. Аманжолов // Социалистік Қазақстан. - 1945. - 5 дек. (№ 246). - 2 б.

Аманжолов, Қ.
        Жеңіс дауысы [Мәтін] / Қ. Аманжолов // Социалистік Қазақстан. - 1945. - 3 авг. (№ 159). - 2 б.

Аманжолов, Қ.
        Қазақ операсын жасаудағы кейбір елеулі кемшіліктер [Мәтін] / Қ. Аманжолов // Социалистік Қазақстан. - 1948. - 21 март (№ 58). - 3 б.

Аманжолов, Қ.
         Қазақстан [Мәтін] / Қ. Аманжолов // Социалистік Қазақстан. - 1945. - 23 нояб. (№ 237). - 4 б.

Аманжолов, Қ.
         Қазақтар Берлинде [Мәтін] / Қ. Аманжолов // Социалистік Қазақстан. - 1945. - 6 окт. (№ 204). - 3 б.

Аманжолов, Қ.
         Келді көктем ауылға [Мәтін] / Қ. Аманжолов // Социалистік Қазақстан. - 1950. - 7 май (№ 95). - 3 б.

Аманжолов, Қ.
         Көктем [Мәтін] / Қ. Аманжолов // Социалистік Қазақстан. - 1948. - 9 май (№ 92). - 4 б.

Аманжолов, Қ.
         Поэзиядағы жаңа толқын [Мәтін] : сын және библиография / Қ. Аманжолов // Социалистік Қазақстан. - 1949. - 21 июнь (№ 119). - 4 б.

Қ. Аманжолов туралы:

Тәжібаев, Ә.
        Дауылды жыр [Мәтін] : сын және библиография / Ә. Тәжібаев // Социалистік Қазақстан. - 1948. - 18 апр. (№ 78). - 3 б.

Қ. Аманжоловтың 1945-55 жж. "Лениншіл жас" газетінде басылған шығармалары:

Аманжолов, Қ.
          Бірінші май [Мәтін] / Қ. Аманжолов // Лениншіл жас. - 1950. - 1 май (№ 52). - 1 б.

Аманжолов, Қ.
          Бүгінгі күннің толғауы [Мәтін] : қазақ совет әдебиетінің Москвада болатын онкүндігі алдында / Қ. Аманжолов // Лениншіл жас. - 1949. - 16 март (№ 22). - 4 б.

Аманжолов, Қ.
          Қарашаш [Мәтін] : қасым Аманжоловтың жарияланбаған өлеңдерінен / Қ. Аманжолов // Лениншіл жас. - 1955. - 9 фев. (№ 17). - 3 б.

Аманжолов, Қ.
          Советтік менің өз елім [Мәтін] / Қ. Аманжолов // Лениншіл жас. - 1948. - 11 янв. (№ 4). - 1 б.

Қ. Аманжолов аударған аудармалар тізімі:

Лермонтов, М. Ю.
          Ақынның өлімі [Мәтін] : аударған Қасым Аманжолов / М. Ю. Лермонтов // Лениншіл жас. - 1951. - 27 июль (№ 91). - 4 б.

Маяковский, В. В.
          Қоштасу [Мәтін] : аударған Қасым Аманжолов / В. В. Маяковский // Лениншіл жас. - 1950. - 14 апр. (№ 45). - 1 б.

Қ. Аманжоловтың 1945-55 жж. "Әдебиет және искусство" журналындағы шығармалар:

Аманжолов, Қ.
          Абай арманы [Мәтін] / Қ. Аманжолов // Әдебиет және искусство. - 1950. - № 11. - 52 б.

Аманжолов, Қ.
          Астықты ауыл жырлары [Мәтін] / Қ. Аманжолов // Әдебиет және искусство. - 1948. - № 10. - 38 б.

Аманжолов, Қ.
          Балама хат [Мәтін] / Қ. Аманжолов // Әдебиет және искусство. - 1953. - № 6. - 72 б.

Аманжолов, Қ.
          Бір бозбала [Мәтін] : сатира және юмор / Қ. Аманжолов // Әдебиет және искусство. - 1955. - № 2. - 67 б.

Аманжолов, Қ.
          Бүгінгі күннің толғауы [Мәтін] / Қ. Аманжолов // Әдебиет және искусство. - 1949. - № 4. - 2 б.

Аманжолов, Қ.
          Еділ - Дон жыры [Мәтін] / Қ. Аманжолов // Әдебиет және искусство. - 1952. - № 9. - 64 б.

Аманжолов, Қ.
          Ленин-Сталин [Мәтін] / Қ. Аманжолов // Әдебиет және искусство. - 1951. - № 1. - 1 б.

Аманжолов, Қ.
          Отыз үш жыл [Мәтін] : жарияланбаған өлеңдерінен / Қ. Аманжолов // Әдебиет және искусство. - 1955. - № 3. - 45 б.

Аманжолов, Қ.
          Өлмес өмір өлеңі [Мәтін] / Қ. Аманжолов // Әдебиет және искусство. - 1948. - № 5. - 27 б.

Аманжолов, Қ.
          Советтік менің өз елім! [Мәтін] / Қ. Аманжолов // Әдебиет және искусство. - 1948. - № 6. - 58 б.

Аманжолов, Қ.
          Туған халық даусы [Мәтін] / Қ. Аманжолов // Әдебиет және искусство. - 1950. - № 2. - 57 б.

Қ. Аманжолов аударған аудармалар тізімі:

Лермонтов, М. Ю.
          Ақын ажалы [Мәтін] : аударған Қасым Аманжолов / М. Ю. Лермонтов // Әдебиет және искусство. - 1951. - № 7. - 52 б.

Пушкин, А. С.
         Қысқы кеш [Мәтін] : аударған Қасым Аманжолов / А. С. Пушкин // Әдебиет және искусство. - 1949. - № 1. - 46 б.

Copyright © 2011, Қарағанды ОҒӘК