Бала Бауыржаннан -
батыр Бауыржанға дейін

          Бауыржан Момышұлы: өмірбаян [Электрондық ресурс] // Әдеби әлем: Қазақстандағы алғашқы әдебиет порталы. - 2010

          Бауыржан Момышұлы: өмірбаян [Электрондық ресурс] // Әдеби орталық. - 2010

Галкина, Г.
          Бауыржан [Электронный ресурс] / Г. Галкина // Новое поколение. – 2010. – 3 нояб.

Достанбаев, Т.
          Феномен казахского народа: к 100-летию со дня рождения Бауыржана Момышулы / Т. Достанбаев // Мысль. - 2010. - № 10. - С. 10 - 12.

          Қазақ әдебиеті : энциклопедия. - Алматы : Қазақстан даму институты, 1999. - 750 б.

          Қазақтар : көпшілікке арналған 9 томдық анықтамалық. - Алматы : "ІDK-TІPO" Баспа-редакциялық орталығы, 1998 - .
           Т. 2 : Тарихи тұлғалар = Казахи.

          Қаһарман Бауыржан Момышұлы (1910-1982) : фотоальбом. - Алматы : Өнер, 2008. - 192 б. : ил. - (Халық перзенті)

          Легендарный сын казахского народа Бауыржан Момышулы [Электронный ресурс] // Национальная компания "Казахское информационное агентство". - 2010. – 4 марта

          Момыш-улы Бауыржан [Электронный ресурс] // Википедия. – 2010. – 29 окт.

Мырзахметов, М.
          Бауыржан Момышулы – символ правды и справедливости [Электронный ресурс] / М. Мырзахметов // Современное образование. – 2009. – №2. – С. 86-89.

Рақымқызы, Р.
          Бала Бауыржаннан - батыр Бауыржанға дейін / Р. Рақымқызы // Жұлдыздар отбасы АҢЫЗ АДАМ. - 2010. - №9

          Тарихи тұлғалар : [танымдық-көпшілік басылым] / құраст. Б. Тоғысбаев. - толықт, 2-ші бас. - Алматы : Алматыкітап, 2006. - 376 б.

Уфаркин, Н. В.
          Герой Советского Союза Момыш-улы Баурджан [Электронный ресурс] / Н. В. Уфаркин // Герои страны. – 2010