Бауыржан Момышұлы
замандастарының шығармаларында

Ахметова, З.
           Шуақты күндер : (Бауыржан Момышұлы туралы естелік) / З. Ахметова. – Алматы : Жалын, 1984. – 176 б.

Бұл естелік Ұлы Отан соғысындағы әйгілі командирдің бірі, гвардия полковнигі, жазушы Бауыржан Момышұлы туралы. Кітапта – үлкен өмірдің ыстық ұядағы тыныс тіршілігі, оның күрделі бейнесі жайлы жазылған.

Ахметова, З.
           Светлые дни : воспоминания, эссе / З. Ахметова. – Алма-Ата : Жалын, 1990. – 256 с.

Книга рассказывает о Баурджане Момышулы, убежденном, пламенном патриоте, настоящем гражданине своей Отчизны. Своими воспоминаниями делится его невестка Зейнеп.

Батыршаұлы, С.
          Өн бойы ар - намыстан жаратылған // Егемен Қазақстан. - 2010. - 30 қараша (№ 506/512). - 6 б.

          Бауыржан Момышұлы (1910-1982) // Жұлдыздар отбасы АҢЫЗ АДАМ. - 2010. - С. 1-50

        Бауржан Момышұлы туралы естеліктер / құраст. М. Мырзаахметұлы, Р. Сатаев. - Алматы : Білім, 2005. - 512 б. - (Қазіргі қазақ прозасы)

Бұл кітап Кеңес Одағының Батыры Бауыржын Момышұлының азаматтық, ерлік тұлғасын мүсіндеуге арналған. Батырдың қатар жүрген замандастарының, балаларының жүрек жарды сырлары мен мақалалары шынайы фактілер аясында қызғылықты баяндалған.

          Дала Даналары. - Алматы : Қазақстан даму институты, 2001. - 640 б.

Бұл жинақта Бауыржанның немересі Ержанның "Тарих түкпірінен сөз келгенде" деп аталатын Б. Момышұлы туралы естелігі бар. Естелікте Б. Момышұлының өмір тарихы нақтылай жазылған.

Дәдебаев, Ж.
           Шымырлап бойға жайылған / Ж. Дәдебаев. - Алматы : Жазушы, 1988. – 188 б.

Кітап Ә. Нұршайықовтың "Ақиқат пен аңыз" роман-диалогы мен Б. Момышұлының "Москва үшін шайқас" романы негізінде жазылған. Бұл кітап Бауыржанның ғибратты өмірі мен қызметі, оның әдеби ортасы мен тұрмысына тән басты, мәнді шындықтарды ерекше көркемдік формада терең ашып береді.

Жәнібеков, Р.
          Батыр атамыз Бауыржанмен кездесулерім // Ақиқат. - 2010. - № 9. - 30 - 35 б.

Каратаев, М.
           Батыр пишет книги... // Мировоззрение и мастерство : книга статей и литературных портретов / М. Каратаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – С. 415 – 432.

В данной главе рассматривается творчество Б. Момышулы. Анализируются такие произведения как "Наша семья", "За нами Москва", на фоне этих произведений раскрывается личность писателя.

Кәтімхан М.
          Б. Момышұлы мен А. Бектің шығармашылық байланысы // Ақиқат. - 2010. - № 8. - 54 - 57 б.

Құл-Мұхаммед, М. А.
          Ер және Елбасы // Егемен Қазақстан. - 2010. - 25 қыркүйек (№ 388/389). - 1 б.

Қыдырәлі, Д.
           Батыр Бауыржан // Атымды адам қойған соң / Д. Қыдырәлі. - Алматы : Таймас, 2008. - 216 б.

Бұл бөлімде халық қаһарманы Б. Момышұлы жайлы сөз қозғалып, оның өнегелі өмірі, саналы ғұмырын ұлт мүддесі жолына арнағаны туралы жазылған.

Момышулы, Б. Б.

          Восхождение к отцу : роман-эссе / Б. Б. Момышулы. – Алма-Ата : Жалын, 1986. – 240 с.

В центре предлагаемой книги – образ народного героя, писателя-воина Баурджана Момышулы. Написанная сыном, книга привлекает своей страстностью, исповедальностью, значительной энергией и емкостью слова, высоким героическим звучанием. Страницы книги воссоздают неповторимый образ Б. Момышулы – человека и гражданина, патриота, убежденного интернационалиста.

Муханбеткалиев, Х. С.
          Боевой путь и военно-теоретическое наследие Бауыржана Момыш-улы : исторический анализ : автореферат / Х. С. Муханбеткалиев. – Щучинск, 2006. – 44 с.

Предметом исследования выступает боевая, военно-теоретическая деятельность, отраженная в наследии Бауыржана Момышулы, как казахского народного батыра.

Мырзахметов, М.
          Баукең "Мен ажалдан қорықпаймын, көзіне қарауға тырысамын" деуші еді...: филология ғылымдарының докторы, бауыржантанушы ғалым М. Мырзахметовпен сұхбат / М. Мырзахметов // Жұлдыздар отбасы. - 2010. - № 9. - 30-34 б.

Нәрібаев, К.
          Ұлтымыздың ары мен намысы // Айқын. - 2010. - 14 қырқүйек

Нұршайықов, Ә.
          Бауыржан туралы сөз // Егемен Қазақстан. - 2010. - 28 қыркүйек (№ 390/393). - 6 б.

Селиванов, Ф.
           Панфиловцы / Ф. Селиванов. – М. : Госполитиздат, 1959. – 142 с.

Эта книга о высоких моральных силах советских воинов, об их неиссякаемой воле и стойкости, мужестве и храбрости, беззаветной преданности Родине. Примером этих замечательных качеств служат массовые героические подвиги советских воинов 8-й гвардейской стрелковой дивизии им. И. В. Панфилова. На страницах 62 - 63 описан подвиг Б. Момышулы.

Снегин, Д.
          Открытый всем = Арысым еді-ау Бауыржан / Д. Снегин. - Алматы : Қазақстан, 2002. - 412 с.

Бұл кітап Советтер Одағының Батыры, қазақтың қаһарман қайраткері Бауыржан Момышұлының жазушы Д. Снегинге өсиет етіп қалдырған құпия үш қойын дәптерінен тұрады:
1. Сырт көзге тыйым; 2. Тақырыптар мен нобайлар; 3. Семей – 1971 жыл.
Қойын дәптердің әрқайсысында Б. Момышұлының ой-пікірлері, толғаныстары, өмір-тіршілікті бақылап-байқағандары, афоризмдері, тентек әзіл-оспақтары, өмірдегі шырқауы мен шатқаяқтап құлауы, тіпті ұлы кісілер ғана тәуекел етіп айтатын, басуға болмайтын нақыл сөздері қазақ және орыс тілдерінде берілген.

Түймебаев, Ж.
          Тау тұлғалы батыр Баукең // Қазақ әдебиеті. - 2010. - 7-13 мамыр (№ 18). - 4 б.

Коллекция книг о Б. Момышулы из фонда библиотеки