Соғыс шындығы

Ахтанов, Т.
           Қаһарлы күндер / Т. Ахтанов. - Алматы : Атамұра, 2003. – 384 б.

Белгілі жазушы Т. Ахтановтың "Қаһарлы күндер" романы Ұлы Отан соғысына арналған. Москва түбіндегі үлкен айқас сахнасы, даңқты генерал дивизиясының ерлігі, табандылығы осы романда көркем суреттеледі. Бұл кітаптағы кейіпкер – батольон командирі Арыстанов Мұрат Б. Момышұлының прототипі.

Ахтанов, Т.
           Грозные дни : роман / Т. Ахтанов. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 370 с.

Роман посвящен Великой Отечественной войне. Описывается сражение под Москвой Панфиловской дивизии. Образ главного героя Мурата описан с Б. Момышулы.

Бек, А.
           Көптомдық шығармалар жинағы: [30 томдық] : Б. Момышұлының туғанына 100 жыл / А. Бек. - Алматы: Өнер, 2010.
          27 т. 1 кітап: Арпалыс : [роман]. - 320 б.
          28 т. 2 кітап: Арпалыс : [роман]. - 280 б.
          29 т. 3 кітап: Арпалыс : [роман]. - 260 б.

Белгілі совет жазушысы Александр Бектің "Арпалыс" атты кітабында гвардияшы-панфиловшылардың Москваны қорғаудағы ерлік істері жайында баяндалады. Кітаптың басты кейіпкерлерінің бірі – сол кезде дивизияның Талғар полкіне қарасты бірінші батальонының командирі болған аға лейтенант Бауыржан Момышұлы. Бұл кітап Бауыржан Момышұлының айтқан әңгімесі бойынша. тарихи шындық негізінде жазылған.

Бек, А. А.
          Волоколамское шоссе : роман / А. А. Бек. – Киев : Радянська школа, 1989. – 541 с.

В книге рассказывается о героизме советских воинов у деревни Матронино. Главным героем романа является Баурджан Момышулы.

Ғабдуллин, М.
          Менің майдандос достарым / М. Ғабдуллин. - Алматы : Жазушы, 1985. – 392 б.

Бұл кітапта Совет Одағының Батыры Бауыржан Момышұлының неміс басқыншыларына қарсы күрескен көзсіз ерлігі мен табандылығы жайында баяндалады.

Кривицкий, А.
          Бранденбургские ворота // Человек и событие / А. Кривицкий. – М. : Советский писатель, 1972. – 655 с.

В очерке "Бранденбургские ворота" рассказывается о пребывании А. Бека в полку действующей армии. Встречи с офицерами и беседы с Б. Момышулы помогли ему собрать материал к своим книгам, где героем был Баурджан.

Кривицкий, А.
          Синяя тетрадь полковника Баурджана Момыш-улы // Бессмертие : очерки / А. Кривицкий. – М. : Московский рабочий, 1950. – С. 52 – 63.

В очерке рассказывается о "синей тетради", в которой во время войны Б. Момышулы делал заметки и наброски, записывал свои воспоминания и письма, адресованные писателям, журналистам, издателям Казахстана.

Қалдыбаев, М.
          Ұмытылмас кездесулер / М. Қалдыбаев. - Алматы : Қазақстан, 1989. – 176 б.

Кітап даңқты батыр Б. Момышұлының Совет Одағының маршалы Г.К. Жуков, генералдар И. В. Панфилов, И. Чистяков, белгілі жазушылар А. Фадеев, Л. Собалев, А. Толстой, революционер Е. Стасова, тарихшы А. Панкратова сияқты және т. б. өзі үлгі-өнеге тұтқан адамдармен кездесулері туралы айтқан әңгімелері негізінде жазылған.

Нуршаихов, А. Н.
           Истина и легенда : роман-диалог / А. Н. Нуршаихов. – Алма-Ата : Жазушы, 1982. – 416 с.

Автор рассказывает о жизненном пути главного героя романа – известного Панфиловца, полковника Б. Момышулы.

Нұршайықов, Ә.
           Ақиқат пен аңыз / Ә. Нұршайықов. - Алматы : Жазушы, 1978. – 360 б.

Кітап Ұлы Отан соғысының даңқты қаһарманы, гвардия полковнигі Б. Момышұлының азаматтық, ерлік тұлғасын мүсіндеуге арналған. Автор батырдың сонау жастық шағынан бері, Совет Армиясының үздік мектебінде шыңдалу кезеңіне, Ұлы Отан соғысының отты жылдарынан бастап күні-бүгінге дейінгі ұлағатты өмір жолын шынайы фактілер аясында қызғылықты баяндайды. Романдағы оқиға автор мен кейіпкердің диалогі арқылы өтеді.

Снегин, Дм.
         Наш Баурджан / Дм. Снегин. – Алматы : Жазушы, 2002, - 104 с.

Д. Снегин вспоминает и рассказывает в книге о встречах, беседах со своим другом Б. Момышулы.

Төреқұлов, Н.
         Қырық хикая / Н. Төреқұлов. - Алматы : Жалын, 1985. – 200 б.

Кітаптағы оқиға аты аңызға айналған Бауыржан Момышұлының майдандағы көрсеткен ерліктері мен батылдығы жөнінде сыр шертеді. Сондай-ақ, автор кітапта батырдың кейбір нақыл сөздерінің шығу төркініне де тоқталған.

Трефилов, А. С.
          У ворот Москвы : записки офицера / А. С. Трефилов. – Алма-Ата : Казахстан, 1982. – 136 с.

Во время Великой Отечественной войны автор был помощником начальника штаба 19-го гвардейского полка. И поэтому в центре его воспоминаний героические бои воинов легендарной 8-й гвардейской Режицкой ордена Ленина, Красного Знамени, Суворова стрелковой дивизии имени Героя Советского Союза генерала И. В. Панфилова.